Kệ trang trí phòng khách NKTT2

1,500,000 1,800,000 
Kệ trang trí phòng khách NKTT2 Không gian phù hợp: P. Trưng bày, Phòng Khách, Phòng đọc sách Kích thước: Dài 46cm x Rộng 22cmx Cao 160cm Chất liệu: MDF/HDF Miễn phí lắp đặt ( lắp ráp và liên kết vào tường) Bảo hành 02 năm  

Kệ sách nhỏ trang trí NKTT1

1,500,000 1,800,000 
Kệ trang trí Nhà Kiến Không gian phù hợp: P. Trưng bày, Phòng Khách, Phòng đọc sách Kích thước: Dài 46cm x Rộng 22cmx Cao 160cm Chất liệu: MDF/HDF Bảo hành 02 năm  

Tủ sách hiện đại NK1

2,400,000 2,800,000 
Tủ sách hiện đại NK1 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,7mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm

Kệ sách hiện đại NKHD4

2,400,000 2,800,000 
Kệ sách hiện đại NKHD4 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,7mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm

Kệ sách hiện đại NKHD5

2,400,000 2,800,000 
Kệ sách hiện đại NKHD5 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,7mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm

Kệ trang trí văn phòng KSVPN1

2,200,000 2,300,000 
Kệ trang trí văn phòng KSVPN1 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,64mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm

Kệ sách đứng chiều Ngang 90cm NKN9

2,200,000 2,500,000 
Kệ sách đứng chiều Ngang 90cm NKN9 Kích thước: Dài 90cmxCao1,6m x Rộng 20cm Chất liệu: MDF và HDF chống ẩm Bảo hành 02 năm

Kệ sách nhiều ngăn NKKD3

2,200,000 2,500,000 
Kệ sách nhiều ngăn NKKD3 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,64mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF lõi chống ẩm Bảo hành 02 năm

Kệ sách nhiều ngăn NKKD2

2,200,000 2,500,000 
Kệ sách nhiều ngăn NKKD2 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,64mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/ HDF Bảo hành 02 năm

Kệ sách đứng màu trắng NKKD1

2,200,000 2,400,000 
Kệ sách đứng màu trắng NKKD1 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,64mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF Bảo hành 02 năm

Kệ sách đứng phòng Khách KSD03

3,000,000 
Kệ sách đứng phòng Khách KSD03 Kích thước: Dài 1,3mxCao1,6mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách đứng KSD02

2,500,000 2,700,000 
Kệ sách đứng KSD02 Kích thước: Dài 1,3-3mxCao1,6mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF Bảo hành 02 năm