Kệ sách đứng nkd1

2,500,000 2,700,000 
Kệ sách đứng nkd1 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,63mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF  Bảo hành 02 năm

Kệ sách đứng nkd2

2,500,000 2,700,000 
Kệ sách đứng nkd2 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,63mx Rộng 20cm Bảo hành 02 năm

Kệ sách lệch tầng NKLT2

2,700,000 
Kệ sách lệch tầng NKLT2 Kích thước: Dài 1.2mxCao1,35mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm

Kệ sách lệch tầng NKLT1

2,700,000 
Kệ sách lệch tầng NKLT1 Kích thước: Dài 1.2mxCao1,35mx Rộng 20cm Bảo hành 02 năm