Kệ sách nhiều ngăn NKKD3

2,200,000 2,500,000 
Kệ sách nhiều ngăn NKKD3 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,64mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF lõi chống ẩm Bảo hành 02 năm

Kệ sách nhiều ngăn NKKD2

2,200,000 2,500,000 
Kệ sách nhiều ngăn NKKD2 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,64mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/ HDF Bảo hành 02 năm

Kệ sách đứng màu trắng NKKD1

2,200,000 2,400,000 
Kệ sách đứng màu trắng NKKD1 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,64mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF Bảo hành 02 năm

Bàn làm việc kết hợp giá sách KSLV06

4,000,000 
Bàn làm việc kết hợp giá sách KSLV06 Kích thước: Dài 1.6m x Cao: 1.48m x Rộng: 0.25m Chiều cao Mặt Bàn tiêu chuẩn: 75cm Pittong chịu lực( Cánh mặt bàn) Bảo hành 02 năm

Bàn làm việc kết hợp giá sách KSLV05

4,500,000 
Bàn làm việc kết hợp giá sách KSLV05 Kích thước: Dài 1.6m x Cao: 1.48m x Rộng: 0.25m Chiều cao Mặt Bàn tiêu chuẩn: 75cm Pittong chịu lực( Cánh mặt bàn) Bảo hành 02 năm

Bàn làm việc kết hợp giá sách KSLV04

4,500,000 
Bàn làm việc kết hợp giá sách KSLV04 Kích thước: Dài 1.6m x Cao: 1.48m x Rộng: 0.25m Chiều cao Mặt Bàn tiêu chuẩn: 75cm Pittong chịu lực( Cánh mặt bàn) Bảo hành 02 năm

Kệ sách đứng phòng Khách KSD03

3,000,000 
Kệ sách đứng phòng Khách KSD03 Kích thước: Dài 1,3mxCao1,6mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách đứng KSD02

2,500,000 2,700,000 
Kệ sách đứng KSD02 Kích thước: Dài 1,3-3mxCao1,6mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF Bảo hành 02 năm  

Kệ sách đứng phòng Khách KSD01

2,500,000 2,700,000 
Kệ sách đứng phòng Khách KSD01 Kích thước: Dài 1,3-3mxCao1,6mx Rộng 0.2 Miễn phí lắp đặt Bảo hành 02 năm  

Kệ sách lớn phòng Khách KSL4

5,000,000 
Kệ sách lớn phòng Khách KSL4 Kích thước: Dài 2,4-3mxCao1,8mx Rộng 20cm Chất liệu: HDF( lõi chống ẩm) Bảo hành 02 năm

Kệ sách lớn phòng Khách KSL3

5,000,000 
Kệ sách lớn phòng Khách KSL3 Kích thước: Dài 2,4-3mxCao1,8mx Rộng 0.22 Chất liệu: MDF/HDF lõi chống ẩm Bảo hành 02 năm  

Kệ trang trí kích thước lớn KSL1

5,000,000 
Kích thước: Dài 2,4-3mxCao1,8mx Rộng 20cm Chất liệu: HDF( lõi chống ẩm) Bảo hành 02 năm