Bàn làm việc NKBLV05

2,500,000 
Thiết kế đơn giãn, gọn gàng. Gỗ mdf, chiều dài 1m2

Bàn làm việc NKBLV04

1,600,000 
Thiết kế đơn giãn, gọn gàng. Gỗ mdf, chiều dài 1m

Bàn làm việc NKBLV03

2,500,000 
Thiết kế đơn giãn, gọn gàng. Gỗ mdf, chiều dài 1m2

Bàn làm việc NKBLV02

2,500,000 
Thiết kế đơn giãn, gọn gàng. Gỗ mdf, chiều dài 1m2

Bàn làm việc NKBLV01

2,500,000 
Thiết kế đơn giãn, gọn gàng. Gỗ mdf, chiều dài 1m