Kiến thức bất động sản

Những quy định để tách đất thổ cư?

Theo quy định Điều 188 Luật Đất đai 2013 để được tách thửa cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất: có sổ đỏ

Thứ hai: đất đang trong thời hạn sử dụng và không có bất kỳ tranh chấp nào.

Thứ ba: quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Thứ tư: diện tích đất đáp ứng được về hạn mức, diện tích tối thiểu để tách thửa. 

Diện tích đất tối thiểu để tách thửa?

Căn cứ theo Khoản 31 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau: 

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”. 

Như vậy, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể của từng địa phương mà mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau có thể có quy định về hạn mức tối thiểu được phép tách thửa khác nhau.

Quy trình để Tách thửa đất thổ cư lẫn vườn? 

Trước hết, đất vườn được hiểu là diện tích đất gắn liền với đất ở thuộc phần đất của mỗi hộ gia đình trong các khu dân cư trồng xen kẽ các loại cây hàng năm với cây lâu năm hoặc các cây lâu năm mà không thể tách riêng để tính diện tích cho từng loại . Việc tách thửa có thể được thực hiện nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy mà chúng tôi phân tích ở trên. 

Thủ tục tách thửa đất thổ cư lẫn vườn:

Khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, người có nhu cầu tách thửa cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Theo Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các công việc:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý hồ sơ, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4: Trả kết quả

Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 61, Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Trong thời hạn 15 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ và không bị sai sót, bạn sẽ nhận được kết quả cùng với sổ đỏ và các văn bản giấy tờ có liên quan khác.

Trường hợp hồ sơ có sai sót hoặc cần bổ sung giấy tờ gì thì cơ quan tiếp nhận phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và yêu cầu bạn bổ sung hoặc trả hồ sơ (phải nêu rõ lý do).

Nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục tách thửa đất thổ cư?

+ Chi phí đo đạc: Do tổ chức đo đạc thực hiện nên giá mỗi đơn vị khác nhau (nếu bạn thuê đơn vị đo vẽ tư nhân) hoặc việc đo vẽ được thực hiện bởi đơn vị đo vẽ hoạt động bằng nguồn Ngân sách Nhà nước thì mức phí đo vẽ được thu theo Quyết định thu lệ phí của từng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Do Hội đồng nhân dân của từng tỉnh quy định mức thu cụ thể.

– Ngoài ra, nếu như bạn tách thửa để mua bán hoặc tặng cho thì bạn còn có thể phải mất thêm các chi phí khác như: phí ký hợp đồng tặng cho, các khoản thuế, phí phải nộp khác là (lệ phí trước bạ, lệ phí thẩm định hồ sơ, thuế thu nhập cá nhân…)

  1. Những quy định để tách đất thổ cư?

Quy định tách thửa ở một Thành phố, địa phương

Quy định tách thửa mới nhất tại Hà Nội

Căn cứ Điều 5 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hà Nội ngày 01/6/2017 về điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa:

– Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên;

– Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) đối với các xã còn lại.

Khu vựcMức tối thiểu
Các phường30 m2
Các xã giáp ranh các quận và thị trấn60 m2
Các xã vùng đồng bằng80 m2
Các xã vùng trung du120 m2
Các xã vùng miền núi150 m2

Ngoài ra, khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang:

– Từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã

– Từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh. Thửa đất sau khi chia tách phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Không cho phép tách thửa khi thửa đất:

1. Nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt..

2. Gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định..

3. Gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do UBND Thành phố phê duyệt..

4. Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013

5. Không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Quy định tách thửa ở Tp.Hcm

Căn cứ Điều 3, Điều 4 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của TP.HCM ngày 05/12/2017

Điều kiện thửa đất được phép tách thửa

– Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;.

– Phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định

– Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định.

Khu vựcThửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa
Khu vực 1:các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.Tối thiểu 36m2; chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.
Khu vực 2:các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.Tối thiểu 50m2; chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.
Khu vực 3:huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).Tối thiểu 80m2; chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Trường hợp không được tách thửa:

1. Khu vực bảo tồn đã được phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

2. Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước…

3. Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận

4. Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi hoặc Quyết định thu hồi

Quy định tách thửa mới nhất tại Đà Nẵng

Theo Điều 1 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND TP. Đà Nẵng, diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện:

1. Diện tích đất ở tối thiểu 50m2; chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3 m: áp dụng cho các phường thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê.

2. Diện tích đất ở tối thiểu 60m2; chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m, áp dụng cho các khu vực:

– Các phường thuộc quận Sơn Trà

– Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn

– Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông thuộc quận Cẩm Lệ

– Phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu.

3. Diện tích đất ở tối thiểu 70m2; chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,5m – áp dụng cho các khu vực:

– Phường Hòa An thuộc quận Cẩm Lệ

– Các phường còn lại thuộc quận Liên Chiểu, trừ các vị trí đã có quy định ở trên.

4. Diện tích đất ở tối thiểu 80 m2; chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây:

– Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn

– Các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ

– Vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận huyện Hòa Vang.

4. Diện tích đất ở tối thiểu 120m2; chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 5 m được áp dụng cho các xã còn lại thuộc huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, trừ các vị trí đã có quy định ở trên.

Quy định tách thửa mới nhất tại Hải Phòng

Căn cứ Điều 5 Quy định ban hành kèm  Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/06/2015.

Thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện:

– Khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện): phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, cạnh nhỏ nhất của thửa đất phải ≥ 3,0m và đảm bảo tổng diện tích thửa đất ≥ 30,0 m2.

– Khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện: diện tích tách thửa không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới quy định tại Điều 4 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2015.

STTKhu vựcDiện tích tối thiểuDiện tích tối đa
IKhu vực đô thị  
1Các phường50 m2/hộ100 m2/hộ
2Các thị trấn60 m2/hộ120 m2/hộ
IIKhu vực nông thôn  
1Tại huyện Bạch Long Vỹ50 m2/hộ100 m2/hộ
2Các xã trên địa bàn các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải.100 m2/hộ200 m2/hộ

Trờng hợp thửa đất không được phép tách thửa:

– Nằm trong các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Gắn liền với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã bán theo quy định nhưng nằm trong danh mục các công trình phải bảo tồn, tôn tạo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

– Thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

– Thuộc diện giao đất ở mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2015.

Quy định tách thửa mới nhất tại Cần Thơ

Theo Điều 4 Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND Cần Thơ:

1. Đất ở tại các phường, thị trấn: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn 40m2

2. Đất ở tại các xã: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn 60m2

3. Các thửa đất được phép tách thửa phải có bề rộng và chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

Quy định tách thửa mới nhất tại Bắc Ninh

Theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh, diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa như sau:

– Đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc quy hoạch khu đô thị mới thì diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 40,0 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5 m.- Đất ở nông thôn không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 70,0 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 4,0 m.

Ngoài ra, thửa đất chỉ được tách thửa khi người sử dụng đất đã đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp thửa đất có quyết định của cấp có thẩm quyền thu hồi một phần diện tích để thực hiện theo quy hoạch.Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để hợp với thửa đất liền kề mà thửa đất còn lại sau khi tách thửa và thửa đất mới được hình thành có diện tích và kích thước tối thiểu đảm bảo tại Quy định này thì được phép tách thửa.

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải có lối đi vào thửa đất theo quy định.Các trường hợp không được phép chia tách thửa đất

– Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.- Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quy định tách thửa mới nhất tỉnh Hà Nam

Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất ở khi chia tách thửa đất (trừ trường hợp thuộc điểm b khoản 6 Điều này) phải đảm bảo các điều kiện như sau:

– Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.- Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.

Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất nông nghiệp khi chia tách thửa đất phải đảm bảo diện tích ≥ 360m2. Đường giao thông được hình thành sau khi chia tách thửa đất

– Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang ≤ 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách tối thiểu phải bằng bề rộng ngõ hiện trạng.- Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông mới hoặc nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang > 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách ≥ 3m

Xem thêm các trường hợp khác tại Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

Quy định tách thửa mới nhất tỉnh Hải Dương

Tại Hải Dương, để được tách thửa đất ở thì phải đủ các điều kiện sau (Quyết định 22/2018/QĐ-UBND)

Điều kiện 1: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:- Đô thị: Diện tích tối thiểu 30m2; Cạnh tiếp giáp với mặt đường chính tối thiểu là 03 m; Chiều sâu vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m.

– Nông thôn: Diện tích tối thiểu 60m2; Cạnh tiếp giáp với mặt đường chính tối thiểu là 04 m; Chiều sâu vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m

Điều kiện 2: Không thuộc khu vực không được thực hiện tách thửa đất ở:

– Khu đô thị mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, gồm:

+ Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;

+ Khu dân cư, điểm dân cư tại nông thôn;

+ Khu dân cư tái định cư.

– Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng được điều chỉnh theo quy định của pháp luật thì việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định tách thửa mới nhất tại Hưng Yên

Căn cứ: Quyết định 18/2014/QĐ-UBND (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 04/2017/QĐ-UBND)

Người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có Sổ đỏ; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được tách thửa khi có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện để cấp Sổ đỏ;

– Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:+ Đô thị: Diện tích tối thiểu là 30 m2; Kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 03 m; Kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 05m.

+ Nông thôn tại các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ: Diện tích tối thiểu là 40 m2; Kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 04 m; Kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 08 m.

+ Nông thôn tại các vị trí còn lại: Diện tích tối thiểu là 50 m2; Kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 04 m; Kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10 m

– Không thuộc các trường hợp không cho phép tách thửa:

+ Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.

Quy định tách thửa mới nhất tại Nam Định

Người sử dụng đất được tách thửa khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-Tách thửa để thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, tách thửa trong trường hợp chia tách, sáp nhập tổ chức phải có Sổ đỏ;

– Tách thửa đất ở để thực hiện quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất phải có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp Sổ đỏ;

– Đất không có khiếu nại, tranh chấp.

– Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Với đất ở

TTKhu vựcDiện tích tối thiểu (m2)Chiều rộng mặt tiền tối thiểu (m)Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)
IKhu vực I   
 1Khu vực các phường thành phố Nam Định, các thị trấn:   
1.1Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường > 2,5 m.300405
1.2Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường ≤ 2,5 m.450407
2Thửa đất trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị:   
2.1Đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m360404
2.2Đường phố có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 20 m450505
IIKhu vực II500407
IVKhu vực III800407

Xem thêm các trường hợp khác tại Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quy định tách thửa mới nhất tại Ninh Bình

Theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

– Có diện tích không nhỏ hơn 36 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3 m đối với đất ở tại các phường và thị trấn.

– Có diện tích không nhỏ hơn 45 m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4 m đối với đất ở tại các xã.

Quy định tách thửa mới nhất tại Thái Bình

Theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND, để được tách thửa phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Với đất ở:

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:+ Đô thị:  Diện tích tối thiểu là 30 m2; Kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 03m;

+ Nông thôn: Diện tích tối thiểu là 40 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 04m

Với đất nông nghiệp:

Khu vựcDiện tích – Kích thước
– Đất nông nghiệp trong khu dân cư– Đô thị: 70 m2/hộ; Nông thôn: 150 m2/hộ;- Kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 04m.
– Đất nông nghiệp ngoài khu dân cư– Chỉ cho phép thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì làm thủ tục tách thửa đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất– Đô thị: 70 m2/hộ; Nông thôn: 150 m2/hộ;- Kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 04m.

– Các thửa đất ở được hình thành sau quá trình tách, hợp thửa phải có lối vào thửa đất.

– Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa như thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết chia lô đất ở được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; khu vực đã có Thông báo thu hồi đất.

Quy định tách thửa mới nhất tại Vĩnh Phúc

Theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND, để được tách thửa phải đủ điều kiện sau:

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Với đất ở:

Khu vựcDiện tích – Kích thước
– Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh– Diện tích tối thiểu là 30 m2;
Điều kiện chia, tách thửa đất ở
– Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo:– Diện tích tối thiểu là 30 m2;- Chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 03 m trở lên.
Lưu ý:- Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 m và diện tích- Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt.

– Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa như khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.

Quy định tách thửa mới nhất tại Khánh Hòa

Theo Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi bởi Quyết định 30/2016/QĐ-UBND

Với đất ở:

Để được tách thửa thì phải có các điều kiện sau:

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vựcDiện tích – Kích thước
Đô thị
– Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m– Diện tích của thửa đất ≥ 45 m2;- Bề rộng của thửa đất ≥ 05 m;- Chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m.
– Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m– Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2;- Bề rộng của thửa đất ≥ 04 m;- Chiều sâu của thửa đất ≥ 04 m.
 – Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m– Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2;- Bề rộng của thửa đất ≥ 03 m;- Chiều sâu của thửa đất ≥ 03 m.
Nông thôn
– Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã– Diện tích của thửa đất ≥ 45 m2;- Bề rộng của thửa đất ≥ 05 m;- Chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m.
– Đối với các đảo– Diện tích tối thiểu là 40m2;- Bề rộng của lô đất ≥ 04m;- Chiều sâu của lô đất ≥ 04m.
– Các khu vực khác còn lại– Diện tích của thửa đất ≥ 60 m2.- Bề rộng của thửa đất ≥ 05 m;- Chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m.
Lưu ý: Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách thửa đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định trên thì Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

– Không thuộc những trường hợp không được phép tách thửa như đã có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai; đất đang có tranh chấp; đất bị niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án; sau khi tách thành thửa đất mới không có đường đi.

Quy định tách thửa mới nhất tại Ninh Thuận

Theo Quyết định 85/2014/QĐ-UBND, để được tách thửa thì phải đủ điều kiện sau:

– Có Sổ đỏ

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vựcDiện tích – Kích thước
Đô thị– Tối thiểu là 40m2;- Cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách, tối thiểu phải là 3,5m.- Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 40m2 và cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 3,5m và khoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 03 m.
Nông thôn– Tối thiểu là 80m2;- Cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách sau khi tách thửa tối thiểu phải là 05 m.- Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 100m2 và cạnh ngắn nhất của thửa đất bị tách thửa sau khi tách thửa tối thiểu phải là 05 m.

Quy định tách thửa mới nhất tại Bình Dương

Theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND, chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Với đất ở:

Khu vựcDiện tích – Kích thước
Thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m
Tại các phường– Diện tích tối thiểu là 60m2;- Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.
Tại các thị trấn– Diện tích tối thiểu là 80 m2;- Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.
Tại các xã– Diện tích tối thiểu là 100 m2;- Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.
Thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥ 20m
Tại các phường– Diện tích tối thiểu là 60 m2;- Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.
Tại các thị trấn– Diện tích tối thiểu là 80m2;- Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.
Tại các xã– Diện tích tối thiểu là 100m2;- Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.
 

Quy định tách thửa mới nhất tỉnh Đồng Nai

Theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa phải đáp ứng diện tích sau:

– Đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60 m2.

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m phải lớn hơn hoặc bằng 05 m.

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19 m phải lớn hơn hoặc bằng 04 m.

– Đất ở tại nông thôn là 80 m2 và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 04 m.

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu thửa đất trên không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.

– Đối với các dự án trong khu dân cư việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định tách thửa mới nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND, để được tách thửa phải đủ các điều kiện sau:

– Có Sổ đỏ;

– Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề (nghĩa là đã có thỏa thuận về việc cho nhà bên trong có quyền về lối đi, kéo điện…qua đất nhà mình thì khi tách thửa thì phải bảo đảm những quyền đó cho nhà bên trong).

– Phù hợp với quy hoạch;

– Phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý. Trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa (nếu có): Người sử dụng đất phải được UBND cấp huyện chấp thuận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông.

– Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa, gồm:

+ Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền.

+ Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.

– Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

– Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

+ Đất ở có nhà ở (có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP):* Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo: Tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m thì diện tích tối thiểu là 45 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m. Còn tại đường phố có lộ giới < 20 m, diện tích tối thiểu là 36 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 04 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 04 m.

* Tối thiểu là 40 m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 04 m

+ Đất ở chưa xây dựng nhà ở hoặc nhà ở không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:*  Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo: Diện tích tối thiểu 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m;

* Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo: Diện tích tối thiểu 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Quy định tách thửa mới nhất tỉnh Quảng Nam

* Cơ sở pháp lý:

– Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 01 tháng 06 năm 2015;

– Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 12 tháng 01 năm 2016;

Theo Điều 12,13 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Quảng Nam như sau:

1. Phân định khu vực để áp dụng hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn tỉnh

1. Khu vực I:

a) Các phường thuộc thành phố Hội An, Tam Kỳ; phường Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn;

b) Nội thị trấn thuộc các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức; Phú Ninh;

c) Các thửa đất có mặt tiếp giáp với trục giao thông chính liên xã, huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ; hoặc các thửa đất có mặt tiếp giáp với các trục giao thông chính đi vào các khu thương mại, khu du lịch, khu, cụm công nghiệp đã được hình thành thuộc các huyện, thị xã, thành phố nêu trên.

2. Khu vực II:

a) Các xã, phường còn lại thuộc thị xã Điện Bàn;

b) Nội thị trấn thuộc các huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang; trung tâm huyện lỵ: Nông Sơn, Nam Trà My và Tây Giang;

c) Các xã, ngoại thị trấn thuộc các huyện, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Hội An, Tam Kỳ; ngoại thị trấn các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Phú Ninh (Trừ xã Tam Lãnh);

3. Khu vực III: Các xã, ngoại thị trấn còn lại trừ khu vực I và khu vực II.

2. Diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

Việc giao đất ở, công nhận đất ở và tách thửa phải đảm bảo yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể như sau:

– Đối với đất thuộc khu vực I: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 40,0mvà phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4,0 m trở lên;

– Đối với đất thuộc khu vực II: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 50,0mvà phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4,0 m trở lên;

– Đối với đất thuộc khu vực III: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 60,0mvà phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4,0 m trở lên.

– Các trường hợp đặc biệt như ly hôn phân chia tài sản, thừa kế, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột tặng cho nhau cho phép tách thửa đất ở nhỏ hơn quy định nhưng diện tích đất ở tối thiểu 40,0mvà chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m đối với tất cả các khu vực.

– Trường hợp người sử dụng đất ở xin tách thửa mà thửa đất xin tách nhỏ hơn diện tích quy định tại khoản 1 Điều này, thì phải đồng thời xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất khác liền kề để thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định.

–  Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1000 đến 1/200 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để chuyển quyền sử dụng đất (trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).

3. Tách thửa đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở

– Việc tách thửa đối với đất vườn, ao không được công nhận là đất ở để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở theo quy hoạch, phải thực hiện đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013.

Lưu ý về thủ tục tách thửa trên cả nước:

Người có nhu cầu tách thửa nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đến Văn phòng đăng ký đất đai gồm:

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK 

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày và không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Tải mẫu đơn xin tách thửa.

0/5 (0 Reviews)