Mặt bằng Kiến trúc với diện tích khu đất 4m x8m. Xử lý kiến trúc với hình khối đơn giãn. Điểm nhấn bởi mảng lam che mặt tiền công trình và Giàn lam che Nắng Sân Thượng

Hình khối Kiến trúc

Mặt bằng - Mặt Cắt công trình

Related projects