Hiển thị một kết quả duy nhất

3,200,000 13,000,000 
3,200,000 13,000,000 
3,200,000 13,000,000 
3,200,000 13,000,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000 
1,400,000 9,800,000