Giường hộc kéo kiểu Nhật

Giường hộc kéo kiểu nhật. Thiết kế đơn giãn với các ô hộc phía dưới để các vật dụng sinh hoạt cần thiết.