Kệ sách phòng học NKPK3

2,400,000 2,600,000 
Kệ sách phòng học NKPK3 Kích thước: Dài 1,2mxCao1,37m x Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/ HDF lõi chống ẩm Bảo hành 02 năm  

Kệ sách phòng học NKPK2

2,400,000 2,600,000 
Kệ sách phòng học NKPK2 Chất liệu: MDF/ HDF lõi chống ẩm Kích thước: Dài 1,2mxCao1,4mx Rộng 0.2 Miễn phí vận chuyển, lắp đặt Bảo hành 02 năm  

Kệ sách phòng học NKPK1

2,400,000 2,600,000 
Kệ sách phòng học NKPK1 Chất liệu: MDF/ HDF lõi chống ẩm Kích thước: Dài 1,2mxCao1,4mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách lệch tầng NKLT2

2,700,000 
Kệ sách lệch tầng NKLT2 Kích thước: Dài 1.2mxCao1,35mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm

Kệ sách lệch tầng NKLT1

2,700,000 
Kệ sách lệch tầng NKLT1 Kích thước: Dài 1.2mxCao1,35mx Rộng 20cm Bảo hành 02 năm