Hiển thị một kết quả duy nhất

3,200,000 3,500,000 
2,200,000 2,500,000 
3,200,000 3,500,000 
2,200,000 2,500,000 
2,000,000 2,400,000 
1,800,000 2,200,000 

0886040606