Cảm ơn quý Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại trang nhakien.com, thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Kiến. Mọi thông tin Khách hàng cung cấp, chúng tôi sử dụng để thực hiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

1. Mục đích việc thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng, gồm có: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ mà khách hàng cung cấp. Mọi thông tin của Khách hàng, chúng tôi tuyệt đối bảo mật nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Đồng thời, khách hàng có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi khi phát hiện thông tin khi khách hàng đăng ký trên website về tên đăng nhập và mật khẩu bị sử dụng của bên thứ ba, để chúng tôi có biện pháp ngăn chặn trái phép kịp thời.

2. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin để xử lý đơn đặt hàng và các dịch vụ cho khách hàng có yêu cầu.

Liên hệ và giải quyết các khiếu nại phát sinh cho Khách hàng.

Gửi email tiếp thị, khuyến mại từ dịch vụ chúng tôi khi có sự đồng ý từ Khách hàng.

3. Quyền lợi Khách hàng

Truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, để kiểm tra thông tin tình trạng đơn hàng

Yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.  

4. Bảo mật thông tin

Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng.

Không cung cấp thông tin Khách hàng cho bên đơn vị, mà không có liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác, bao gồm: Họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại…và chịu trách nhiệm về thông tin này trước tính pháp lý.

Khi các cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Kiến

Giám đốc: Đoàn Thanh Thọ

Email: lienhe@nhakien.com

0/5 (0 Reviews)