Hiển thị 253–264 của 274 kết quả

Kệ sách hình dật cấp NKPK5

2,400,000 2,800,000 
Kệ sách hình dật cấp NKPK5 Chất liệu: MDF/ HDF lõi chống ẩm Kích thước: Dài 1,2mxCao1,6mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách phòng học NKPK3

2,400,000 2,600,000 
Kệ sách phòng học NKPK3 Kích thước: Dài 1,2mxCao1,37m x Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/ HDF lõi chống ẩm Bảo hành 02 năm  

Kệ sách phòng học NKPK2

2,400,000 2,600,000 
Kệ sách phòng học NKPK2 Chất liệu: MDF/ HDF lõi chống ẩm Kích thước: Dài 1,2mxCao1,4mx Rộng 0.2 Miễn phí vận chuyển, lắp đặt Bảo hành 02 năm  

Kệ sách phòng học NKPK1

2,400,000 2,600,000 
Kệ sách phòng học NKPK1 Chất liệu: MDF/ HDF lõi chống ẩm Kích thước: Dài 1,2mxCao1,4mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm  

Kệ trưng bày KSTT3

2,200,000 
Kệ trưng bày KSTT3 Chất liệu: HDF lõi chống ẩm Kích thước: Dài 0.9mxCao1,6mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm

Kệ trưng bày KSTT2

2,500,000 
Kệ trưng bày KSTT2 Chất liệu: HDF lõi chống ẩm Kích thước: Dài 0.9mxCao1,6mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách trưng bày KSTT1

2,500,000 
Kệ sách trưng bày KSTT1 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,6mx Rộng 0.2 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách hình cây NKHC5

1,600,000 
Kệ sách hình cây NKHC5 Kích thước: Dài 0.6mxCao1,2mx Rộng 0.22 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách hình cây NKHC4

1,800,000 
Kệ sách hình cây NKHC4 Kích thước: Dài 0.6mxCao1,2mx Rộng 0.22 Bảo hành 02 năm  

Kệ trang trí hình cây NKHC3

1,600,000 
Kệ trang trí hình cây NKHC3 Kích thước: Dài 0.6mxCao1,2mx Rộng 0.22 Bảo hành 02 năm  

Kệ sách đứng nkd1

2,500,000 2,700,000 
Kệ sách đứng nkd1 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,63mx Rộng 0.2 Chất liệu: MDF/HDF  Bảo hành 02 năm

Kệ sách đứng nkd2

2,500,000 2,700,000 
Kệ sách đứng nkd2 Kích thước: Dài 0.9mxCao1,63mx Rộng 20cm Bảo hành 02 năm